Välj en sida

Alla kan bli bättre på att tolerera alkohol genom att dricka. Att ha en hög alkoholtolerans är sällan något positivt. Det betyder i regel att folk som dricker för att bli berusade måste dricka mer. Mer alkohol innebär i sin tur att kroppen tar mer skada och att det finns en större risk för att bli beroende.

Om du kan uppföra dig som om du vore nykter med 0,8 promille i blodet har du troligen utvecklat en alkoholtolerans. Alkoholtolerans kan uppkomma tillfälligt om du exempelvis druckit mycket under en sommar. Plötsligt upptäcker du kanske att du kan hälla i dig en hel flaska vin utan att du känner dig påverkad.

När hjärnan påverkas av alkohol blir det en påfrestning som gör att en massa olika signalsubstanser skickas ut. Efter att alkoholen försvunnit börjar hjärnan bygga upp ett försvar för att skydda sig inför nästa gång du dricker. Det betyder att det kommer behövas mer alkohol för att få samma effekt. Kroppen skyddar hjärnan precis som att du får hårdare hud under fötterna om du går barfota.

ju mer du dricker desto mer skyddar sig hjärnan. Skyddet gör även att det blir svårare för hjärnan att fungera som den ska när du är nykter. Om du dricker mycket och ofta anpassar sig hjärnan efter detta och fungerar inte längre som den ska när du är nykter. Det betyder att många mår dåligt, får ångest och blir deprimerade. Det positiva är att precis som du blir av med dina sommarfötter under vintern, återgår även hjärnan till en mer normal struktur redan efter några månader. Har missbruket pågått under flera år kan det dock ha uppstått kronisk skada på nervcellerna.

[ssba]