Välj en sida

Alkoholfakta

Hur vet jag om jag är beroende?

Om en person dricker ofta och mycket under en längre kan den bli beroende av alkohol. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är olika känsliga för alkohol. Därför finns det ingen gräns för hur mycket och hur länge man måste dricka för att bli beroende. Däremot finns det några tecken som kan vara bra att ha koll på.

Världshälsoorganisationen (WHO) delar upp alkoholdrickande i kategorierna bruk, missbruk och beroende. Bruk inkluderar alla personer som dricker alkohol men som inte har några alkoholproblem. Ett annat begrepp som ofta används är riskbruk. Det definieras av att man inte har några problem men dricker så pass mycket att man är i riskszonen för att utveckla alkoholproblem. Förenklat skulle man kunna säga att missbruk är en mer tillfällig överkonsumtion, som leder till olika problem. Medan beroende är mer långtgående där du inte kan välja att avstå från alkohol.

Tecken på beroende

  • Du måste dricka mer för att bli lika berusad som tidigare
  • Du har ett starkt sug eller tvång att dricka alkohol
  • Du kan inte sluta dricka även om du försöker
  • Mycket att din tid går åt drickande och återhämtning
  • Trots att du märker hur kroppen tar skada fortsätter du dricka
  • Du upplever ångest och oro, samt att du måste dricka för att inte få abstinensbesvär.

Tecken på missbruk

  • Du dricker ofta även i riskfyllda situationer. Exempelvis om du ska köra bil eller sköta farliga arbetsuppgifter.
  • Dina anhöriga klagar på ditt drickande och att du försummar relationer
  • Du klarar inte att hantera arbete och skola som det förväntas, men du fortsätter dricka ändå
  • Du hamnar ofta i bråk eller situationer där du blir gripen eller slängs ut för störande beteende.

Förenklat handlar alkoholberoende om att hjärnan har byggt om sig så att den fungerar ”normalt” när det finns alkohol i kroppen. Till skillnad från vad många tror är det smartare att sprida ut din alkoholkonsumtion än att dricka allt under helgen för att minska risken för beroende. Två glas till middagen jämfört med två flaskor under fredag och lördag leder inte bara till mindre skador på kroppen. Det är framförallt när vi blir berusade som vi får en ökad tolerans. Självklart är det sämsta en kombination av att både dricka ofta och mycket. Har man utvecklat ett beroende då kan det vara svårt att sluta dricka. Det positiva är att  det går att få bra hjälp och stöd för att att bli av med ett alkoholberoende.. Läs om hur du kan minska din alkoholkonsumtion.

 

[ssba]