Välj en sida

Stöd

Stöd vid alkoholproblematik

Om du är orolig för din egen eller en anhörigs alkoholkonsumtion finns det olika ställen att vända sig. Till exempel kan du ringa till din husläkare, socialtjänsten, beroendeenheter eller frivilligorganisationer. För personer som är anställda på ett större företag går det även att vända sig till företagshälsan. Som student kan du vända dig till studenthälsan.