Välj en sida

Stöd

Vad händer om jag ringer socialtjänsten?

När du ringer till socialtjänsten i din kommun kan du berätta att du vill ställa frågor om alkohol. Då får du tala med en person som kallas socialsekreterare som kan svara på dina frågor om riskbruk, missbruk och beroende. Du kan vara anonym.

Om tror att du behöver hjälp med att ändra ditt drickande och vill träffa en socialsekreterare kan du be om att få boka en tid. Du behöver inte veta exakt vilken hjälp du behöver.

Socialsekreteraren kommer vid besöket fråga dig om din alkoholkonsumtion men även ställa andra frågor. Har du bostad, sysselsättning, familj och barn? osv. Det är frivilligt att svara på frågorna. Om du går på ett möte med en socialsekreterare kan du inte vara anonym. HBTQ-kompetensen skiljer sig mellan olika kommuner. Du kan be om att få en socialsekreterare som har HBTQ-kompetens.

Socialsekreteraren antecknar det du berättar och sparar det i en journal. Du har alltid rätt att få läsa det som skrivits om dig.

Socialtjänsten kan erbjuda olika sorters behandling. Det kan vara stödsamtal med en alkoholterapeut eller stödgrupper i den ort där du bor. Det kan också vara vistelse på ett behandlingshem. Om det är aktuellt med ett behandlingshem kan du få göra ett studiebesök först.

Om du har ett allvarligt missbruk och har svårt att vara nykter när du har barn hemma får barnet/barnen en egen socialsekreterare. Detta är för att se till barnet/barnens bästa. Socialtjänsten tvångsomhändertar inte dig eller dina barn utan att först ha erbjudit stöd och hjälp till dig och din familj på frivillig väg.

Om behöver åka på behandlingshem kan du bli sjukskriven av en läkare. På intyget står då att du är sjukskriven på grund av att du gör behandling. Intyget är viktigt om du ska få ersättning från Försäkringskassan.

Om din arbetsgivare vet om att du har ett missbruk/beroende kan det vara en fördel att berätta att du gör något åt det. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig som anställd. Det betyder att arbetsgivaren ska betala för hela eller en del av din tid på behandlingshemmet. Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte ta kontakt med din arbetsgivare utan ditt medgivande. Om du vill kan din arbetsgivare bjudas in till ett möte med dig och socialtjänsten. Arbetsgivaren kan få information om missbruk och få råd om hur man stöttar dig på bästa sätt. Utifrån tystnadsplikten bestämmer du hur mycket av din situation socialsekreteraren får berätta om.

Kostnaden för att vara på behandlingshem brukar ligga mellan 1000-2000 kronor per dygn. Då ingår bland annat mat, behandling och boende. Om du som privatperson har råd att betala själv kan du vända dig direkt till ett behandlingshem och be om att få bli inskriven. Du kan också be om att få göra ett studiebesök. Betalar du själv behöver du inte ha kontakt med socialtjänsten. Om du har semester att ta ut kan det vara ett sätt att göra att behandling utan att berätta det för din arbetsgivare. Vissa behandlingshem har läkare på plats som kan sjukskriva dig under tiden du är i behandling.

Om du har husdjur så berätta det för socialsekreteraren. På vissa behandlingshem är det möjligt att med sig husdjur. Ibland kan en släkting eller vän vakta husdjuret.

Om du har barn och ska vara borta under en längre period behöver du och socialsekreteraren planera för det. Små barn följer ofta med sin förälder på behandlingshem. Vissa behandlingshem har egen förskola och nära samarbete med en grundskola i närheten.

Inom socialtjänsten gäller sekretess, dvs tystnadsplikt. Det innebär att socialsekreteraren inte får föra vidare det du berättar till någon utomstående. All behandling och allt stöd som socialtjänsten erbjuder är frivilligt. Du kan avsluta kontakten med socialtjänsten när du själv önskar.