Välj en sida

Stöd

Beroendeenheter

På större sjukhus finns beroendemedicinska enheter. Hit kan du söka dig om du behöver hjälp med att bryta en längre period av missbruk. Oro, ångest, svettningar, darrningar, hjärtklappning, illamående och sömnproblem är vanliga abstinensbesvär. Om du druckit alkohol stort sett varje dag under flera månader kan det vara farligt att sluta dricka på egen hand. Abstinensbehandling innebär att du får läkemedel för att underlätta dina abstinensbesvär. Det kan du få i öppenvård. Öppenvård betyder att du bor hemma och träffar en sjuksköterska på sjukhuset som kollar ditt blodtryck, låter dig blåsa i alkometer för att visa att du är nykter och ger dig medicin. Om du har missbrukat i många år kan du behöva lägga in dig och få abstinensbehandling.

Beroendemedicinska enheter kan liksom vårdcentralen erbjuda läkarkontakt, kontakt med sjuksköterska, alkoholterapeuter och kuratorer. Du få läkemedel mot alkoholmissbruk utskrivet. På vissa håll i landet erbjuds kurser i hur man håller sig nykter. Du kan du ringa anonymt och ställa frågor men vid ett samtal på enheten skrivs journaler. Alla på enheten har tystnadsplikt. Ibland krävs en remiss från läkare för att kunna få kontakt med en beroendemedicinsk enhet men du kan alltid ställa frågor via telefon.

HBTQ-kompetensen skiljer sig på olika håll i landet. I storstäderna finns speciella mottagningar för HBTQ – hälsa. Dit kan du ringa för rådgivning och/eller boka tid. Om ingen svarar kan du lämna meddelande om att du vill bli uppringd.