Välj en sida

Alkoholfakta

Alkohol och mediciner

Alkohol är en drog som kan samverka med läkemedel som vi tar av olika anledningar. Alkohol kan på så vis påverka hur olika läkemedel fungerar i våra kroppar. Även en liten mängd alkohol kan få en oönskad effekt om vi tar det tillsammans med andra tillsynes ofarliga läkemedel. Som exempel kan alkohol tillsammans med paracetamol (ex. Alvedon och Panodil) leda till leverförgiftning.

Läs läkemedlens informationsblad

Alla mediciner reagerar olika med alkohol. Vissa påverkas inte alls medan andra kan vara direkt livsfarligt att blanda med alkohol. Varje läkemedelsförpackning ska ha en bipacksedel med information om medicinen. Här går det i regel att hitta om du bör avstå från alkohol medan du tar medicinerna. Det kan även vara bra att rådfråga din läkare eller apotekare om läkemedlet kan tas med alkohol.

För med information om alkohol och läkemedel kan ni vända er till 1177.se