Välj en sida

Sex

Alkohol och BDSM

Alkoholen bidrar till att psykologiska spärrar upphör och hämningar släpper vilket kan göra det lättare att våga prova nya sexuella praktiker som exempelvis BDSM. Däremot påverkar alkoholen förmågan att uppleva situationen och kan även innebära en viss fara.

Honnörsorden inom BDSM är ”Safe, sane and consensual” (SSC) vilket innebär att de inblandade gör överenskommelser runt säkerheten både under och efter en session. För de flesta utövare är vikten av säkerhet och ömsesidighet avgörande. Alkohol och droger i kombination med BDSM tycker därför många är en väldigt dålig kombination. Alkoholen påverkar vår kropp på olika sätt. Vid blodvite minskar alkohol koaguleringseffekten och tiden som ett sår blöder kan öka. Även blåmärken kan bli större under alkoholpåverkan.

Smärttröskeln kan öka och man tål mer smärta i stunden. Detta kan i värsta fall leda till att man har sex på sätt som kroppen inte mår bra av. Det är specifikt viktigt i BDSM att man har en grundläggande kunskap om sina egna reaktioner och begränsningar för att förhindra att skador uppkommer. Om du eller någon annan druckit alkohol försämras omdömet och din förmåga att läsa av någon annan som exempelvis är bunden fastlåst, har munkavel eller en gagball i munnen påverkas avsevärt. Reaktionstiden förlängs och det kan ta längre tid att reagera på någons signaler. BDSM-lekar kan också innefatta praktiker som kan bli farliga för någon som under berusning inte har samma kontroll över sin motorik eller omdöme. Det är också betydligt svårare att läsa av andras reaktioner under rus. Som dominant förväntas du kunna läsa av din partners olika reaktioner.

Det är lättare att tänja på sina egna och andras gränser under alkoholpåverkan, det är inte speciellt bra i kombination med BDSM-lekar.

Även i rollen som undergiven bör du undvika berusning av alkohol då detta kan påverka möjligheten att sätta gränser för vad du vill göra och inte. Det som under ett rus kan kännas spännande och upphetsande kan dagen efter ge ånger och ångest.

BDSM är en lika mycket psykisk upplevelse som fysisk. Många vittnar även om att det är lätt att gå miste om dimensioner av upplevelsen då nyanser trubbas av eller försvinner vid alkoholpåverkan. Många föredrar upplevelsen av BDSM nyker då känslan och intrycken blir ”ogrumlade.

Många BDSM-klubbar förväntar sig även att du är måttlig i din alkoholkonsumtion när du kommer som gäst. Professionella Dominatrixer och Masters har ofta totalt förbud mot påverkan av alkohol och droger för sina kunder.

[ssba]