Välj en sida

Alkoholsmart.se är en sida om alkohol, sex och relationer. Sidan drivs av RFSL STOCKHOLM i syfte att öka kunskapen om alkohol och dess funktion i människors vardag. I studien ”Alkohol spelar roll” framkommer att många av informanterna använder alkohol som ett sätt att underlätta situationer som ragg, flirt och annat kontakttagande på ett allmänt plan. Normer kring kön och möjligheten att röra sig utanför dessa under alkoholpåverkan spelar in som faktorer. En del personer uppger också att alkohol kan spela en roll för att de ska våga ha sex eller prova nya sexuella praktiker. Samtidigt kan alkohol ha en negativ inverkan vad gäller oönskade sexuella inviter och kontakter. Genom Alkoholsmart försöker vi möta dessa frågor och föreställningar.

Filip Garcia

Prjektledare RFSL Stockholm

Filip är socionom och arbetar som projektledare med hiv och sexualhälsa på RFSL Stockholm.

filip(at)rfslstockholm.se

RFSL Stockholm