Välj en sida

Relationer och dejting

Alkohol och flirt för för homo- och bisexuella kvinnor

Många homo- och bisexuella kvinnor tycker att det är svårare att ragga på kvinnor än på män. Att flirta och ragga på en kvinna upplevs generellt som svårare. Det kan kännas som att det inte riktigt finns någon färdig mall att gå efter vad gäller samkönat raggande. Normer runt hur sexuell en person bör vara skiljer sig mellan män och kvinnor och i vår kultur finns en tendens till att beskriva lesbiska kvinnor som passiva och nästintill asexuella. Heteronormen föreskriver att män skall ge sexuella inviter och tjejer inte tränas i detta på samma sätt. Om två kvinnor skall ha sex måste någon ta initiativ och vara sexuellt aktiv. En del tycker därför att alkohol underlättar att bryta mot heteronormen och att överkomma de hinder som förknippas med att ragga på en annan kvinna.

Alkohol uppfattas underlätta kontaktsökande och en presumtiv partner kan också vara mer mottaglig för inviter under berusning. Rus ger en slags frizon för kontakt försök där priset att bli avvisad inte är lika högt som annars.

Alkohol kan medföra att blyghet och oro inför att ta första steget till en kontakt minskar och därmed skapas bättre förutsättningar för våga flirta men tänk på att de flesta… 

Ibland kan alkohol tas som ursäkt för att ha sex och blir ett sätt att slippa riskera benämningar som ”slampa” eller ”hora”. Genom att använda alkohol kan man få en ursäkt för att bryta med de traditionella könsrollerna.

Det finns starka normer om att kvinnor inte får vara sexuellt initiativtagande. Sex är något som bara händer. Kvinnor som dricker alkohol förväntas bli mer kåta, mer öppna för att bli förförda och mindre noggranna med urval av partner. Påverkan av alkohol ger helt enkelt ett skydd mot potentiella misskrediteringar av deras genusidentiteter som kvinnor.

Kvinnor socialiseras mot passivitet och avvaktan i sina nära relationer då man annars löper viss risk att stämplas som en ”slampa”. Det finns mycket straff och förakt mot kvinnor som visar sexuell självsäkerhet. Män förväntas eftersträva fysisk njutning, medan kvinnors sexuella erfarenheter bör vara förbundna med kärlek.

Blyghet och oro inför att ta första steget till en kontakt minskar. Alkoholen ses vara något som skapar goda förutsättningar för en flirt. Tänk på att de flesta dock inte uppskattar att någon som är allt för berusad raggar på en. Det är lättare att tappa omdömet och faktiskt överskrida andras gränser när man är berusad. I det här fallet är en låg grad av påverkan av alkohol faktiskt det allra bästa. Läs mer om den perfekta fyllan.

[ssba]