Välj en sida

Sex

Alkohol och sex

Alkohol gör vissa kåta men sexet blir ofta sämre. Här förklarar vi varför sprit gör vissa kåta och hur det påverkar lusten och din prestation i sängen. 

Bra och ömsesidigt sex är en av få saker som ger en skön belöning samtidigt som det är bra för kroppen och själen. Jakten på droger, mat och dryck som ger en ökad sexuell lust och ökar potensen har pågått sedan urminnes tider. Alkohol är en av de droger som sedan långt tillbaka använts som lusthöjande medel. Alkoholruset är för många förknippat med sexuella möten, attraktion och förhöjd sexuell upphetsning.

Vad gör då alkoholen?

Ett av alkoholens syften kan vara att minska vår egen blyghet och tillfälligt befria oss från vår rädsla att bli avvisade eller känslan att vi inte duger. Sex och alkohol är nära förknippat vid en rad olika tillfällen. Det kan vara romantiska restaurangbesök med gott vin, semesterveckan i Barcelona eller fredagsdrinken för att komma i stämning med sin(a) partner(s).

Vad vi associerar med alkohol och sex kan se olika ut i skilda situationer. Våra föreställningar och förväntningar på hur alkohol påverkar sexualiteten har stor betydelse. Alkohol kan användas både för att komma i stämning och öka vår närvaro i nuet men även för att varva ner och koppla av. På samma sätt kan alkoholen både minska och öka vår sexuella lust.

Alkohol har ofta en positiv effekt på sexualiteten och gör personer mer tillgängliga och mindre skuldfyllda. Detta har ofta att göra med att de sociala spärrarna mot att känna lust minskar vid berusning. En del anser också att alkohol ger en möjlighet att ta en paus från förväntningar och restriktioner och bejaka och ta vara på sin sexualitet. Det kan upplevas som att alkoholen ger större möjlighet att uttrycka känslor av kärlek, tillgivenhet och hängivenhet. Alkohol kan användas för att våga flirta, ragga och ta initiativ till sex. Alkohol har också generellt uppfattats kunna underlätta att söka kontakt med en eventuell partner. En potentiell partner kan också vara mer mottaglig för inviter under berusning. Vissa upplever att alkoholen lindrar effekterna av ett avvisande från någon. På så vis underlättar alkoholen också för att bryta mot heteronormen och gör att många vågar visa sig intresserade av någon.

Vissa använder också alkohol för att ”dricka sig kåta”. Det har även visat sig att många tar till alkohol för att genomföra en speciell sexuell praktik som de inte gjort tidigare eller som känns lite förbjuden.

Den sköna känsla som kan komma av lättare berusning beror på att dopamin får en ökad aktivitet i den delen av hjärnan som fungerar som centrum för känslor av njutning och välbefinnande. Det ger känslor av upprymdhet, men också vara rogivande och muskelavslappnande. Lusten stimuleras också av signalsubstansen serotonin ger bland annat en känsla av välbefinnande. Alkoholen minskar självkontrollen och ger driftsimpulser större utrymme. Berusning kan skapa förutsättningar att ta en ”time out” från skuldkänslor som kan finnas runt sex och att det därmed blir lättare att bejaka sexualiteten.

Alkohol kan få lusten att öka men detta betyder inte att den sexuella förmågan ökar. Förutom att alkohol kan orsaka impotens både på kort och lång sikt, har den även en vätskedrivande effekt som torkar ut slemhinnorna i fittan och röven. Alkohol gör nämligen att produktionen av testosteron minskar, och det sker redan vid en relativt måttlig berusning. Känsligheten kan minska och det kan ta längre tid att uppnå orgasm. Berusningen kan också påverka individers motivation, perception och motoriska färdigheter.

Berusning kan vara ett stort hinder för mångas förmåga till att ha kontroll över en sexuell situation. Detta kan leda till att de ställer upp på saker som de egentligen inte vill eller slarvar med kondomanvändning.

Tips!

Gör upp en lista för dig själv och tydliggör vad du vill göra sexuellt och vad du inte vill göra sexuellt och vad du kan tänka dig att prova i en trygg situation. En sådan lista kan hjälpa till att medvetandegöra om du går utanför vad du är bekväm med på grund av att du är berusad.

[ssba]