Välj en sida

Stöd

Få hjälp hos frivilligorganisationer

Länkarna

Länkarna är en ideell frivilligorganisation med nykterhet och kamratstödjande som grund. Länkarna finns på olika platser i Sverige. Det är en partipolitisk och religiöst obunden organisation. Länkarna har 7 Punkter som är grunden för hur medlemmarna ska nå nykterhet och sedan behålla den. Länkarna har lokaler där medlemmarna samlas och gör olika aktiviter som, bingo, bowling, filmvisning etc. De anordnar även middagar och fester. Länkarna välkomnar alla som vill leva ett nyktert liv. Du kan ringa eller maila anonymt till ett länksällskap i närheten av dig. Du får då tala med en nykter alkoholist som kan svara på frågor om alkohol. Du kan även få svar på hur länkarna fungerar och vilka aktiviteter de har där du bor.

Rikslankarna.se

AA – Anonyma Alkoholister

AA är en gemenskap där medlemmarnas syfte är att hålla sig nyktra och hjälpa andra alkoholister att bli nyktra. Det enda villkoret för medlemskap är att du har en önskan om att sluta dricka och tillfriska från alkoholism. AA är en religiöst och politiskt obunden gemenskap. AA har inga medlemsavgifter och det kostar inget att gå på deras möten.

Det finns öppna och slutna AA-möten. Slutna möten är för de personer som anser sig ha ett eget alkoholproblem. Ett öppet möte är till för alla som är intresserade och vill veta mer om hur AA fungerar. På ett öppet möte sitter man på stolar, ofta i en ringer eller runt ett bord. En mötesledare läser en text. Alla presenterar sig alla med förnamn och berättar varför man är där. Ingen är tvungen att prata. Du kan säga att du är nyfiken och där för att lyssna. Inom AA är respekten för varandras anonymitet mycket viktig. Det betyder att de som deltar i ett möte inte får berätta vilka som var där eller vad som sades till någon utomstående. Gruppen brukar fika före efter eller under mötet. Det är frivilligt att betala för fikat. Det finns grupper över hela Sverige och i Stockholm finns en regnbågsgrupp. På vissa orter i landet kan du ringa till AA och fråga efter en ”kontaktperson” som följer med på ett öppet möte om det känns motigt att gå ensam. På AA:s hemsida finns möjlighet att söka efter möten på den ort du bor i.

Om du vet att du har ett alkoholproblem kan du besöka slutna möten. De fungerar som ett öppet möte men det är inte öppet för alla. Det är bra att gå till olika slutna möten och hitta en grupp som passar dig. Du kan då börja jobba med det som kallas stegarbete. Det är tolv olika steg som fungerar som hjälp för att hålla sig nykter och kallas för 12-stegsmodellen. Inom AA finns sponsorer. En sponsor är en medlem som har varit nykter en längre period och har jobbat med flera av de tolv stegen. Sponsorn har erfarenhet av hur det är att sluta missbruka och leva som nykter alkoholist. Din sponsor fungerar som en coach som du kan ringa eller träffa för att få stöd och hjälp av. Vem du vill ha som sponsor väljer du själv. Det kan vara någon du träffat på möten eller någon du har förtroende för. Det flesta svara ja till att bli sponsorer.

AA har en jourtelefon dit du kan ringa anonymt och ställa frågor om AA och alkohol. De som svarar har erfarenhet av alkoholmissbruk och är nyktra alkoholister. Jourtelefonen är öppen alla dagar året mellan kl. 11.00 -13.00 samt kl. 18.00- 20.00

Till Anonyma alkoholister (AA)