Välj en sida

Stöd

Privata alternativ

Privat läkare

En privat läkare eller privat alkoholterapeut har samma möjligheter att hjälpa dig som en husläkare, en läkare eller alkoholterapeut på en vårdcentral. Här gäller samma sak som på en vårdcentral att personalen har tystnadsplikt och att du kan ringa anonymt men vid besök skrivs journaler.

Det finns privata alkoholmottagningar där du kan träffa alkoholterapeuter eller coacher och lära dig hur du ska hantera alkohol och risksituationer utifrån hur du dricker. Du kan ringa eller maila dit anonymt. Läs gärna recensioner på nätet om de olika mottagningarna, eller leta efter rekommendationer eftersom mottagningarna kan variera i kvalité.

Behandlingshem

Behandlingshem som är specialiserade för att hjälpa personer med alkoholproblem finns över hela landet. De arbetar efter olika metoder och inriktningar. Det kan vara 12-stegsmodellen eller KBT- inriktning. Behandlingshem kan ha olika målgrupper som de behandlar te x enbart unga män, enbart kvinnor, par eller personer över 65 år. Gemensamt för dem är att de arbetar för att hjälpa de boende att förbli nyktra när de kommer hem igen.

Hur en vistelse på ett behandlingshem går till och hur länge du stannar beror på vilken inriktning stället har. Några behandlingshem har schemalagda heldagar med föreläsningar, gruppterapier och fysisk aktivitet. På andra ställen får de boende enskilda samtal flera gånger i veckan varvat med praktiskt arbete.

När behandlingen är slut och du är hemma igen är det bra att delta i eftervård. Eftervård innebär att du på något sätt påminner dig om vad du lärt dig på behandlingshemmet. Det kan man göra på AA-möten om du varit på ett ställe med den inriktningen eller genom att träffa en alkoholterapeut.