Välj en sida

Jag och alkohol

Några glas för karriären

Har du också bondat med nya kollegor, haft ett samtal med chefen om att du borde befordras eller gjort ett kalasbra avtal med en kund, på fyllan?

Normen på de allra flesta arbetsplatser i Sverige är att det inte är okej att vara full när du jobbar. Men paradoxalt nog är det allt fler aktiviteter kring arbetet som förutsätter att personalen dricker. Exempelvis after work, firmafester, nätverksmigel och kickoffer. After work är idag en etablerad aktivitet i de flesta branscher och arbetsplatser. Det ses som ett sätt att komma sina kollegor närmare och bygga en vänskap utanför jobbet.

Ibland sker detta fenomen informellt och spontant, medan de andra gånger är arbetsgivaren som uppmuntrar sin personal att gå ut och dricka med sina kollegor. I båda dessa fall blir det ett gränsland mellan jobb och fritid. Även om vi inte är på kontoret tar vi med oss våra yrkesroller. Det du säger och gör inför dina kollegor och chefer kan komma att bli till din för- eller nackdel på arbetsplatsen.

Många framförallt unga karriärmänniskor hamnar ute på krogen upp till flera dagar i veckan med kunder och kollegor. Det har helt enkelt blivit ett etablerat sätt att skapa goda relationer och att nätverka. Eftersom att mycket av nätverkandet tar plats på arenor med alkohol är det lätt hänt att alkoholen får en roll i sammanhanget. En annan bidragande faktor till att after work och firmafester fått en så stor spridning är dagens moderna ledarstilar. Cheferna vill att medarbetarna ska känna samhörighet och ha bra relationer med varandra. I många fall finns det ett inofficiellt krav att du ska delta för att vara en i gänget.

After workölens för- och nackdelar

Ofta förändras hierarkier och många blir mer öppna av miljöbytet från kontoret till baren. Det leder till att vissa vågar visar fler sidor av sig själva. Någon som kanske inte tar så mycket plats på kontoret kanske blir en pratglad idésprutare. Eller att den annars strikta ekonomichefen börjar prata om sina ungdomsbus och fritidsintressen. För många underlättar det i problemlösning och man knyter kontakter. En del menar att den ökade samhörighetskänslan som dessa aktiviteter skapar leder till att folk trivs bättre och till och med jobbar mer.

Samtidigt finns det risk för att det blir en uppdelning mellan de som deltar och de som väljer att avstå. Något som kan skapa misstro mellan dessa grupper och leda till dålig stämning. Om det bara är en eller några få på arbetsplatsen som aldrig kommer finns det risk att det påverkar deras karriärer. Det blir som ett utanförskap från en viktig plattform. En viktig del av sammanhållningen är just efterkonstruktionerna och de gemensamma upplevelserna. På måndagsmorgonen kommer det pratas om helgens bravader vilket utesluter dem som inte var med.

Om du har en nyckelroll på arbetsplatsen kanske det inte påverkar så mycket. Försöker du å andra sidan klättra i karriären kan barhänget vara en avgörande faktor för dina chanser.

Vad finns det för strategier att hantera detta?

Det finns inget som säger att du som individ måste dricka alkohol för att få deltar på after work eller personalaktiviteter. På så sätt kan du fortfarande vara delaktig i teambuildingen och inte exkluderas, förutsatt att du orkar med dina fulla kollegor. Tycker du att det är svårt att säga nej eller behöver du strategier för att slippa bli konfronterad med varför du inte dricker? Läs mer hur du kan göra här, eller hur du kan ha ett socialt liv utan alkohol.

En annan viktig sak är att prata med dina chefer eller HR-avdelningen om att upprätta en alkoholpolicy på arbetsplatsen. Dels kan det exempelvis införas att alla personalaktiviteter anordnade av företaget/organisationen ska vara alkoholfria. Alternativt att det ska finnas ett större utbud av alkoholfria drycker, exempelvis alkoholfritt vin, öl och cider. På så sätt behöver ”sticka ut” med en Loka om den inte vill. Om det finns en alkoholpolicy som innebär att jobbet inte bjuder på alkohol blir det en legitim anledning till varför det inte serveras alkohol under affärsluncher eller konferenser. Det ger även ge ett seriöst intryck som säger att företaget är måna om sina anställdas hälsa och tar sitt ansvar.

 

[ssba]