Välj en sida

Alkoholkonsumtion

Hur mycket är för mycket?

Eftersom alla är olika finns det ingen gyllene gräns för hur mycket alkohol det går att dricka utan att det kan vara farligt. Däremot finns det något som kallas för riskbruk. Det handlar om att man dricker så pass mycket och regelbundet att finns en risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

För att befinna sig i ett riskbruk innebär det att en man dricker följande mängder alkohol:

Riskbruk för biologiska män

Att dricka fem eller fler standardglas* när man  dricker. Ett så kallat berusningsdrickande. Och/eller att dricka mer än 14 standardglas* i veckan.

Riskbruk för biologiska kvinnor

Att dricka fyra standardglas* eller fler per tillfälle man dricker. Och/eller om konsumtionen motsvarar mer än 9 standardglas* i veckan.

*1 Standardglas kan vara 4 cl starksprit, 1 litet glas vin, 33 cl starköl eller 50 cl folköl

Anledningen till att det görs en skillnad mellan kön är att biologiska kvinnor generellt anses tåla alkohol sämre än biologiska män. Det har att göra med generella olikheter i fettfördelning, vattennivåer och kroppsstorlek. Vad vi vet förändras inte toleransen hos en person efter en könskorrigering.

Det är även värt att notera att även om riskbruk är en fingervisning finns det alltid en risk med att dricka alkohol.

Om du känner att det är läge att skära ner konsumtionen kan du få tips på hur du kan gå till väga här

[ssba]