Välj en sida

Stöd

Vad är medberoende?

Att vara orolig för eller hjälpa en anhörig, vän eller arbetskamrat som har problem med alkohol är helt naturligt. Men det kan bli för mycket och då är det lätt att bli medberoende. Att bli medberoende är något som smyger sig på. Det kan innebära att du har fått svårare och svårare att sätta gränser och säga nej. Att du oftare än tidigare anpassar ditt sätt att vara till en annan persons beteende. Eller att du inte längre ägnar dig åt dina intressen, dina vänner och annat som är viktigt för dig, för att vara någon till lags. Ibland visar sig medberoendet i att du överengagerar dig i någon och personens bekymmer så att du glömmer dig själv. Det kan också innebära att du kontrollerar vad personen gör för att finnas till hands och se till att personen inte blir för full eller för att ursäkta eller städa upp efter den. Som medberoende till en partner/partners kan det kännas som om du håller en fasad utåt. Samtidigt som du upplever känslor av kaos, oro, nedstämdhet eller ilska. Det är vanligt att du känner dig som ett offer för omständigheterna och att allt är ditt fel. Att det är du som är förvirrad och har svårt att få ordning på relationen.

Har du en närstående som har problem med alkohol är det viktigt att veta att det inte är din uppgift att lösa problemen. För att bli av med alkoholproblem krävs det oftast professionell hjälp. Alkoholproblem är väldigt vanligt och det erbjuds stöd och behandling både för den som vill sluta och för den som är anhörig.

Läs mer om vilka former av stöd som finns HÄR