Välj en sida

Stöd

Nykterhetsförbundets alkoholrådgivning

IOGT-NTO (Nykterhetsförbundet) har en alkoholrådgivning dit alla som är oroliga över sitt eget eller någon anhörig eller väns drickande kan ringa. Den som svarar kommer i första hand att lyssnar på dig men även ge stöd och råd för hur du kan gå vidare för att åstadkomma en förändring. Många av dem som svarar på alkoholrådgivningen har egen erfarenhet av ett liv som missbrukare eller anhörig till en missbrukare. De som svarar har kunskap om problem som ofta finns kring missbruk. Den som svarar har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.

Alkoholrådgivning har ett 020-nummer och är kostnadsfritt. Alkoholrådgivningen är öppen 8.00 -16.00 alla vardagar. På övrig tid finns en telefonsvarare där du kan lämna meddelande om du vill bli uppringd. Du kan också skicka ett mejl med dina frågor. Du kan vara anonym och de som svarar på frågor har tystnadsplikt.

Telefonnummer: 020-80 80 80
E-post: alkoholradgivning@iogt.se

Till IOGT-NTO