Välj en sida

Stöd

AA:s telefonjour

AA har en jourtelefon dit du kan ringa anonymt och ställa frågor om AA och alkohol. Den är även till för personer som har anhöriga eller vänner som dricker för mycket. De som svarar har erfarenhet av alkoholmissbruk och är nyktra alkoholister. Jourtelefonen är öppen alla dagar året mellan kl 11.00 -13.00 samt kl. 18.00- 20.00

http://www.aa.se/om-aa/