Välj en sida

Alkoholfakta

Alkohol och våld

De flesta forskare finner att det finns ett samband mellan alkoholpåverkan och våld eller våldsbrott men sambandet mellan alkohol och våld är komplext. Det finns ingen enighet om hur starkt sambandet är och vilka flera faktorer som påverkar våldet i olika dimensioner.

Experiment har visat att människor påverkade av alkohol i högre grad tar till våld i situationer präglade av frustration och stress. Effekten av att dricka alkohol varierar gällande våldsbenägenhet. För personer som redan innan är våldsbenägna ökar risken för våld med alkohol. Alkohol kan bidra till att försämra omdömet hos vissa personer. Alkohol är inte är den enda förklaringen till våld däremot kan det vara en utlösande faktor för vissa personer. Dessutom händer olyckor i större utsträckning främst bland män samband med alkoholdrickande.

Alkohol kan också användas som en ursäkt när något utövat våld och de efteråt säger att de inte visste vad de gjorde på grund av att de druckit.

Tips!

Om du vet med dig att du blir mer aggressiv när du använder alkohol så drick enbart alkohol i trygga miljöer. Då minskar du risken att för möjligheten till bråk. I en miljö där du av någon anledning kan känna dig hotad verbalt, psykiskt eller fysiskt så ökar risken för våld. Om personer i din omgivning räknar med att du ska bli våldsam när du dricker så ökar även chansen att du faktiskt tar till våld. Använd därför inte alkohol i miljöer där du riskerar att bli provocerad.

Berusning ger inget frikort till att bli aggressiv och använda våld. Du är fullt ansvarig för dina handlingar oavsett berusningsgrad.

 

[ssba]