Välj en sida

Handlar tillvaron om att hålla koll på din ägglossning? Är du på väg till Danmark för att få en insemination? Är det snart din tur i kön till fertilitetsenheten? Roligt, vi hoppas att du lyckas!

Om du planerar att bli gravid bör du göra ett uppehåll i din alkoholförtäring. Forskning visar att även små mängder alkohol försämrar chanserna till graviditet. Detsamma gäller för personer med sperimer eftersom spermiekvalitén blir sämre av alkohol.

Rekommendationen från läkare, forskare och Livsmedelsverket är att sluta med alkohol så fort man tror att man är gravid. Därför är de bästa att sluta att dricka redan när du börjar försöka bli gravid. Oftast tar det någon vecka innan man verkligen vet. Frågan om när och hur mycket man kan dricka under en graviditet har varit ett ständigt återkommande samtalsämne. men senare års forskning har visat att det inte finns någon nedre gräns vid vilken man säkert kan säga att alkohol inte är skadligt för fostret.

Fostret kan skadas av alkohol när som helst under graviditeten. Fostrets hjärna och övriga organ börjar utvecklas under den tredje graviditetsveckan och är i detta tidiga skede extra känsliga. Fysiska missbildningar uppstår till exempel oftast tidigt i graviditeten. Skador som påverkar begåvning och andra hjärnfunktioner uppstår oftast senare.

Det är inte ovanligt att man dricker alkohol innan man vet att man är gravid och det behöver absolut inte betyda att barnet tar skada. Sannolikheten är till och med låg om det handlar om lite alkohol vid ett enstaka tillfälle men det är ändå onödigt att ta några risker.

[ssba]