Välj en sida

TEST

Alkohol och olagliga droger

Alkohol och olagliga droger tagna tillsammans kan få en rad negativa effekter. Exempelvis förstärker alkohol de lugnande och dämpande effekterna av marijuana. Alkohol har även en motsatt och dämpande effekt till stimulerande droger som kokain och amfetamin. Det gör att det finns personer som använder alkoholen som ett sätt att gå ner i varv och lugna ruset. Problemet är att kombinationen kan få väldigt farliga konsekvenser. Dels så ökar alkohol (precis som kokain och amfetamin) blodtrycket ytterligare, vilket ökar risken för stroke och hjärtattacker. Dels finns det många som upplever paranoia och blir aggressiva av olika illegala droger. Adderar vi sedan alkohol, vilket påverkar omdömet och släpper på hämningar i beteende och känslor. Blir det en cocktail som kan resultera i destruktiva beteenden för en själv och ens omgivning. Alkohol förstärker även den lugnande effekten av opiater så som heroin, vilket kan hämma andningen. Något som många gånger resulterar i att personer hamnar på akuten eller dör.

Alkohol och olagliga droger tagna tillsammans kan få en rad negativa effekter. Exempelvis förstärker alkohol de lugnande och dämpande effekterna av marijuana. Alkohol har även en motsatt och dämpande effekt till stimulerande droger som kokain och amfetamin. Det gör att det finns personer som använder alkoholen som ett sätt att gå ner i varv och lugna ruset. Problemet är att kombinationen kan få väldigt farliga konsekvenser. Dels så ökar alkohol (precis som kokain och amfetamin) blodtrycket ytterligare, vilket ökar risken för stroke och hjärtattacker. Dels finns det många som upplever paranoia och blir aggressiva av olika illegala droger. Adderar vi sedan alkohol, vilket påverkar omdömet och släpper på hämningar i beteende och känslor. Blir det en cocktail som kan resultera i destruktiva beteenden för en själv och ens omgivning. Alkohol förstärker även den lugnande effekten av opiater så som heroin, vilket kan hämma andningen. Något som många gånger resulterar i att personer hamnar på akuten eller dör.