Välj en sida

Stöd

Alkohol i familjen

Att leva i en familj där det finns missbruk kan vara väldig svårt. Många som dricker för mycket förnekar att det finns ett problem. Ofta blundar de för hur dåligt familjen runt dem mår. Ett missbruk påverkar hela familjesituationen. Som partner kan man känna sig tvungen att ensam ta ansvar för att vardagen fungerar.

Barn påverkas av att en förälder förändras när de dricker. En del lovar saker de aldrig håller, andra blir ledsna, arga eller väldigt våldsamma. Det förekommer ofta mycket lögner i en familj med missbruk. Eftersom missbruket ska döljas för andra. Barn kan känna sig tvungna att ljuga för att skydda den som dricker. Anhöriga till missbrukare upplever ofta att de inte vet vad som väntar dem när de kommer hem. Att inte kunna lita på sin partner, eller som barn på sina föräldrar gör att hemmet inte blir en trygg plats.

Undersökningar visar att barn till missbrukare oftare har problem med ångest och depression. De har ofta sämre självbild än andra barn. Sömnproblem, problem i skolan och problem med aggressivt beteende är också vanligt. När barnen blir äldre utvecklar många eget missbruk.

Anhöriga till missbrukare blir ofta så kallade medberoende, eftersom missbruket i många fall påverkar deras liv lika mycket som det påverkar den som missbrukar. Läs mer om medberoende här

Om du är orolig för din/dina partners eller föräldrars alkoholkonsumtion finns det olika ställen att vända sig till. Till exempel kan du ringa till socialtjänsten i din kommun eller höra av dig till olika frivilligorganisationer. Läs mer här om olika platser där du kan få råd och stöd.